Oddělení pro mládež

SOUBORY Školní předměty a MDT - xls Přehled skupin naučné literatury pro mladež - xls Četba k maturitě podle spisovatelů
Seznam knih vhodných pro společné čtení s nejmladšími čtenáři v souboru xls zde. Děvčata a chlapci, vybíráme čtenářské poplatky. Stejně jako v minulém roce zaplatíte na celý rok 2018      30,- Kč Prosíme vás, abyste poplatek zaplatili hned při 1. návštěvě, protože automatizovaný výpůjční systém je nastaven tak, že neumožňuje půjčit knihu čtenáři, který poplatek nezaplatil.

Provozní doba

každý den školního vyučování ranní knihovna

7:15 - 8:00 hodin

úterý a pátek

pátek

 13.00 - 17.00 hodin  9:00 - 12:00 hodin
opm4
  • čtenářem oddělení se může stát každé dítě, jehož rodiče podepíší přihlášku
  • knižní fond oddělení je k dispozici ve volném výběru
  • krásná literatura je řazena do 3 skupin podle věku čtenářů a uvnitř těchto skupin abecedně podle příjmení autorů, naučná literatura podle oborů.
Podmínkou pro využívání služeb je registrace čtenáře a zaplacení ročního poplatku. Poskytované služby:
  • půjčování knih - výpůjční lhůta je 1 měsíc, její prodloužení je možné před uplynutím této doby přes on-line katalog, telefonicky nebo e-mailem.
  • meziknihovní výpůjční služba
  • zodpovídání dotazů
  • kopírování - pouze z dokumentů z fondu knihovny pro uživatele knihovny
  • odborná pomoc - pracovnice oddělení vám rády pomohou s výběrem literatury a jako pomůcka jsou čtenářům k dispozici katalogy:
  • elektronický on-line katalog knihovního systému Clavius
  • Půjčování deskových her
V oddělení pro mládež se půjčují i časopisy - nejnovější čísla se půjčují pouze v knihovně, starší čísla i domů. V oddělení pro mládež je k dispozici uživatelům internet.

———————————

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist