Oddělení pro mládež

knihovna ranní 2015 SOUBORY Školní předměty a MDT - xls Přehled skupin naučné literatury pro mladež - xls Četba k maturitě podle spisovatelů
Seznam knih vhodných pro společné čtení s nejmladšími čtenáři v souboru xls zde. Novinky v oddělení pro mládež sledujte na úvodní stránce  . Děvčata a chlapci, vybíráme čtenářské poplatky. Stejně jako v minulém roce zaplatíte na celý rok 2015      30,- Kč Prosíme vás, abyste poplatek zaplatili hned při 1. návštěvě, protože automatizovaný výpůjční systém je nastaven tak, že neumožňuje půjčit knihu čtenáři, který poplatek nezaplatil.

Provozní doba

každý den školního vyučování ranní knihovna

7:15 - 8:00 hodin

    úterý a pátekpátek   13.00 - 17.00 hodin 9:00 - 12:00 hodin
opm4
  • čtenářem oddělení se může stát každé dítě, jehož rodiče podepíší přihlášku
  • knižní fond oddělení je k dispozici ve volném výběru
  • krásná literatura je řazena do 3 skupin podle věku čtenářů a uvnitř těchto skupin abecedně podle příjmení autorů, naučná literatura podle oborů.
Pouze k prezenčnímu využívání je vyčleněna příruční knihovna. Podmínkou pro využívání služeb je registrace čtenáře a zaplacení ročního poplatku podle Ceníku služeb. Poskytované služby:
  • půjčování knih - výpůjční lhůta je 1 měsíc,její prodloužení je možné před uplynutím této doby přes on-line katalog, telefonicky nebo e-mailem.
  • meziknihovní výpůjční služba
  • zodpovídání dotazů
  • kopírování - pouze z dokumentů z fondu knihovny pro uživatele knihovny
  • odborná pomoc - pracovnice oddělení vám rády pomohou s výběrem literatury a jako pomůcka jsou čtenářům k dispozici katalogy:
  • elektronický on-line katalog knihovního systému Clavius
V oddělení pro mládež se půjčují i časopisy - nejnovější čísla se půjčují pouze v knihovně, starší čísla i domů. Seznam časopisů pro mládež je k dispozici zde. Čtenáři, kteří v kalendářním roce dovrší 15 let, si můžou půjčovat domů i starší čísla časopisů z Čítárny pro dospělé. V oddělení pro mládež je k dispozici uživatelům i Internet. Ve dnech, kdy není v provozu Čítárna veřejná internetová stanice, je internet přístupný v oddělení pro mládež.

———————————

Aktuality

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist