Ochrana osobních údajů

Směrnice č. 1/2018 Ochrana osobních údajů Platnost od 22. ledna 2018, Která nahrazuje směrnici 1/2016 Ve smyslu paragrafu 4 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou osobními údaji jakékoliv údaje, které se týkají konkrétní osoby, na jejichž základě lze přímo či nepřímo zjistit identitu konkrétní osoby – uživatele knihovny: jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště, údaje o jeho výpůjčkách či jiných transakcích. Se všemi těmito údaji jsou zaměstnanci povinni nakládat takto:
  • Osobní údaje mohou být využívány pouze v rozsahu a k účelu, pro který je informační systém knihovny zřízen.
  • Všechny informace, s nimiž knihovnický systém nakládá, musí být pravdivé, přesné a ověřené.
  • Uživatel písemně potvrdí souhlas s poskytnutím osobních údajů pro knihovnickou agendu podepsáním čtenářské přihlášky.
  • Osobní data musí být chráněna před zneužitím třetí osobou ( přihlášky uzamčeny na bezpečném místě a v počítačových databázích chráněny před přístupem heslem).
  • Je nepřípustné měnit osobní údaje bez vědomí daného čtenáře.
  • Osoby, které mají přístup ke knihovnickému systému, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích (i po skončení pracovního poměru).
  • V případě, že budou porušeny uvedené povinnosti, vzniká uživateli knihovny nárok na poskytnutí omluvy, opravy a eventuálně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady.
  • Uživatel má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o nápravu.
  • Nedodržení výše uvedených pokynů zaměstnanci knihovny bude chápáno jako závažné porušení pracovní kázně a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.
V Králíkách 22.1.2018 Mgr. Kateřina Brandejsová ředitelka knihovny  

———————————

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist