Ceník služeb

CENÍK SLUŽEB
MĚSTSKÉ KNIHOVNY KRÁLÍKY
platný od 1. ledna 2018

Zaplacení ročního poplatku umožňuje uživateli využívat souběžně půjčovnu pro dospělé i čítárnu časopisů. Dospělí uživatelé, důchodci do 70 let a studenti zaplatí při první návštěvě knihovny ceníkem stanovený manipulační poplatek buď v čítárně nebo v oddělení pro dospělé a potom můžou využívat obě oddělení.
Roční manipulační poplatek za zápis do evidence uživatelů:

dospělí uživatelé 150,- Kč
důchodci do 70 let  100,- Kč
důchodci nad 70 let, držitelé ZTP, ZTP-P zdarma
studenti *  100,-
uživatelé oddělení pro mládež do 15 let *  30,- Kč

 Pro účely stanovení poplatku je za studenta považován ten, kdo v den zápisu do knihovny dovršil 16 roků a za čtenáře do 15 let ten, kdo nedosáhl věku 16 let a byl zaregistrován během kalendářního roku nebo mu byla registrace obnovena.

Poplatek při jednorázové výpůjčce neregistrovaného čtenáře:

za 1 svazek 20,- Kč

 
Poplatek za výpůjčku realizovanou prostřednictvím meziknihovních služeb:

za 1 svazek 50,- Kč


Poplatky z prodlení:

1. upomínka (uživateli se neposílá)  20,- Kč
2. upomínka  50,- Kč
3. upomínka 100,- Kč
4. upomínka (dopis s doručenkou) 150,- Kč + náklady na poštovné


Ostatní poplatky:

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě 20,- Kč
Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu 15,- Kč
Poplatek za poškození čárového kódu 15,- Kč
Připojení na Internet zdarma

———————————

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist