Internet

Veřejná internetová stanice

  • Přístup na Internet je umožněn všem zájemcům – registrace v městské knihovně není podmínkou.
  • Veřejná internetová stanice je umístěna společně s čítárnou v přízemí budovy knihovny. Ve dnech, kdy není otevřená, je možnost připojení v Oddělení pro mládež.
  • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s Internetem.
  • Internet mohou uživatelé využít zdarma.
  • Je možné používat pouze stávající software, není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení konfigurací Windows, Internet Explorer nebo jiného programového vybavení.
  • Informace získané při práci s Internetem je možné vytisknout za poplatek: jedna černobílá strana 2,- Kč, oboustranný tisk 3 Kč /stránka
  • Přenos souborů je dovolen.
  • Městská knihovna neodpovídá za obsah informací a za rychlost spojení, nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.
  • Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb
  • Poruší-li uživatel tento provozní řád, bude mu ukončen přístup k Internetu.

———————————

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist