Z historie knihovny

Z kroniky města Králíky citujeme několik zajímavostí o knihovně. Nástin historie české veřejné knihovny v Králíkách zpracoval kronikář Josef Vašátko podle dopisu Jana Valuta z Prahy, bývalého inspektora civilní stráže v Králíkách:

  • podle dochovaných zpráv byla knihovna založena roku 1910 a jejím vedoucím byl městský radní Alois Veith
  • knihovna vykazovala dobrou práci a za to byla jako jediná rakouská knihovna vyznamenána na Knižní a grafické výstavě v Lipsku v roce 1913
  • knihovna je pokračovatelkou bývalé české menšinové knihovny z doby předmnichovské Československé republiky, přesné datum jejího založení není známo. Kronikář soudí, že souvisí s otevřením české školy a posílením českého živlu ve městě příchodem veřejných a státních zaměstnanců v roce 1919
  • v roce 1938 měla knihovna více než 1000 svazků
  • 5. října 1945 byla jmenována knihovní rada a knihovníkem byl jmenován Otakar Šimák, správce záložny. Knihovna byla umístěna v zasedací síni záložny. Mnoho německých knih, často i velmi hodnotných se povalovalo mezi odpadky. Z neznalosti nebo z odporu proti všemu německému byly vyhozeny do sběru nebo na smetiště. Proto místní správní komise nařídila, aby všechny německé knihy byly 19. a 20. října odvedeny a složeny v prázdném domě čp. 326. Tam byly přebrány, hodnotné uloženy a bezcenné dány do sběru. Později byly převezeny do Langerovy vinárny
  • veřejná lidová knihovna byla v Králíkách otevřena až 1. března 1946
  • v roce 1958 byla knihovna rozšířena o další místnosti a vedoucím knihovny byl již Antonín Doleček, který knihovnu vedl až do 1.dubna 1973, kdy ho ve funkci vystřídala Ivana Marečková
  • knihovna postupně získávala další prostory v domě čp. 273 na náměstí
  • 14. března 1980 byly zahájeny stavební úpravy budovy, které probíhaly ve dvou etapách. Nejprve bylo rekonstruováno 1. patro. Po ukončení této etapy byl přestěhován fond z přízemí do 1. patra a následovala rekonstrukce přízemí. Z tohoto důvodu byla od 2. března do 20. října 1981 knihovna zcela uzavřena
  • 20. října 1981 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná a novým zařízením vybavená městská knihovna.

Tolik praví kronika.

Zájemcům o bližší informace doporučujeme návštěvu Městského muzea v Králíkách, kde jsou k dispozici kroniky města s podrobnými věcnými i jmennými rejstříky.

———————————

Aktuality

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist