O nás

Knihovna současnost

Městská knihovna Králíky je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, který tvoří knihy, periodika, audioknihy a společenské hry.

Je součástí systému knihoven, je zřízena za účelem poskytovat knihovnické a informační služby a kulturní a vzdělávací činnosti.

Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Králíky.

Čtenáři mají k dispozici 2 oddělení (pro dospělé a pro děti) s pěti počítači s přístupem k internetu. K připojení k internetu lze v obou půjčovnách využít také wifi.

V současné době obsahuje knižní fond naší knihovny přibližně 30 000 svazků. Čtenáři mohou také vybírat z přibližně 40 titulů časopisů.

Plní také funkci regionální knihovny pro obce Dolní Morava, Červená Voda, Lichkov, Mladkov. Knižní fond pro tyto obce činí asi 7 000 svazků. Dále máme k dispozici pro obecní knihovny cca 5 000 svazků ze státní dotace.

Knihovna v minulosti

Knihovna založena kolem roku 1910, zřejmě v souvislosti s českou menšinovou školou, vedl ji městský radní Alois Veith.

V roce 1913 jako jediná rakousko-uherská knihovna vyznamenána na knižní a grafické výstavě v Lipsku.

1946 již Veřejná lidová knihovna, od roku 1955 vedl

pan Antonín Doleček.

1973-2014 vedoucí/ředitelka paní Ivana Marečková

V roce 1981 proběhla kompletní rekonstrukce knihovny.