Půjčování her

Pravidla pro půjčování společenských, deskových a karetních her

  • Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči králické knihovně.
  • Hry si mohou zájemci půjčit v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti, čtenářům mladším 15 let se půjčí hra oproti podpisu zákonného zástupce.
  • Čtenář si může půjčit pouze 1 hru na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení.
  • Hry lze rezervovat.
  • Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny. Seznam komponentů je v online katalogu u příslušné hry.
  • Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku.
  • V případě poškození či ztráty hry nebo její části, bez které je tato hra nepoužitelná, je čtenář povinen zakoupit tutéž hru nebo uhradit její celou cenu (dle uvážení knihovníka).
  • V případě poškození či ztráty hry nebo její části, kterou lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu do čtrnácti dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka).
  • V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.

Seznam her, které si můžete u nás půjčit, zjistíte z našeho on-line katalogu. Do řádku Téma zadejte: hry k půjčení.

Pro hraní her přímo v dětském oddělení knihovny není nutný souhlas zákonného zástupce.

Přímo na dětském oddělení si mohou hry vyzkoušet i neregistrovaní návštěvníci knihovny.

Formulář pro zákonného zástupce ke stažení: hry-králíky-pravidla pro rodiče k tisku

Směrnice pro půjčování her v MěkK :3 směrnice – pravidla pro půjčování deskových her

———————————

———————————

———————————

Provozní doba

Oddělení pro dospělé:

pondělí
13:30 - 17:30

čtvrtek
9:00 - 12:00
13:30 - 17:30

Oddělení pro mládež:

každý den školního vyučování
7:15 - 8:00

úterý
13:00 - 17:00

pátek
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

———————————

Rychlý kontakt

email: info@knihovnakraliky.cz

telefon: 777 734 215

TOPlist